Test Centres

Agra
Allahabad
Bangalore
Bareilly
Bhilai
Bhopal
Bhubaneshwar
Chandigarh
Chennai
Dehradun
Delhi
Dhanbad
Durgapur
Ghaziabad
Greater Noida
Guwahati
Gwalior
Hyderabad
Indore
Jabalpur
Jaipur
Jalandhar
Jammu
Jodhpur
Kanpur
Kochi
Lucknow
Mumbai
Nagpur
Patna
Pune
Ranchi
Roorkee
Varanasi
Warangal